Ledenloop: Het ledenbestand per 1-1-1986 ziet er als volgt uit, tussen haakjes de aantallen per 1-1-1985. Leden 176 (169), Jeugdleden 5 (3), Pensioenleden 2 (3), Huisgenootleden met abonnement op Afzettingen 10 (10), Huisgenootleden 6 (5), Donateurs 3 (6), Instituut-donateurs 13 (12), Instituten met abonnement op Mededelingen en Afzettingen 3 (3), Ruilabonnementen 37 (36). Dit betekend 239 (232) verzendadressen voor de Mededelingen en 196 (188) voor Afzettingen. Gelukkig dus dit jaar een lichte groei, vooral van het aantal gewone leden. Hierdoor konden de normale verliezen door opzegging en overlijden worden gecompenseerd. Een aanwas van nieuwe leden blijft wel noodzakelijk. Activiteiten: De wintervergadering op 26 januari werd bezocht door tenminste 32 personen. Dr. R. Janssen van het Forschungsinstitut Senckenberg (Frankfurt/Main, B.R.D.) hield een lezing getiteld "Das Nordwestdeutsche Oberoligozan – Mollusken Assoziationen und stratigraphische Gliederung mit Pectiniden". Bovendien was er demonstratiemateriaal aanwezig ter ondersteuning van deze interessante lezing, die de nodige discussies opriep.