De voorzitter, de heer P.L.de Boer opent de vergadering. Als bestuursmededeling wordt doorgegeven dat de heer J.G.M.Raven komend jaar niet meer beschikbaar zal zijn voor een bestuursfunctie, zodat het bestuur zoekt naar nieuwe bestuursleden. Het bestuursvoorstel om de contributies voor 1986 niet te verhogen wordt bij akklamatie aangenomen.