De voorzitter, de heer P.L.de Boer opent de vergadering. Bij de ingekomen stukken wordt gewezen op het boek over de boring Zuurland bij Brielle, geschreven door ons medelid de heer L.Hordijk. Als bestuursmededeling wordt de verandering van de data van de Aquitaine excursie doorgegeven, dit wordt de laatste week van juli en de eerste week van augustus. Dit is noodzakelijk in verband met werkzaamheden van de heer F.van Nieulande, die een belangrijke rol speelt bij de leiding van deze excursie. Vervolgens zijn de notulen van de Algemene ledenvergadering van 31 maart 1984 te Leiden en van de huishoudelijke vergadering van 3 november 1984 te Leiden aan de orde, deze worden zonder opmerkingen goedgekeurd.