Dit artikel is een samenvatting van de tekst van de lezing over dit onderwerp gegeven tijdens de vergadering van 15 maart jl. Het gaat hierbij om een algemene inleiding; voor meer gedetailleerde informatie verwijs ik naar de vrij uitgebreide literatuurlijst die ik heb bijgevoegd. De belangrijkste morfologische termen die gehanteerd worden bij de beschrijving van fossiele asteroïden, ophiuren en crinoiden worden aan de hand van figuren toegelicht.