Op 29 maart 1986 werd met een beperkt aantal deelnemers een excursie in NW-Duitsland georganiseerd waarbij op die dag een bezoek aan de middenmiocene kleigroeve Sunder in Twistringen werd gebracht. (Reinbek-Stufe – Twistringer Schichten). Gezocht en gegraven werd voornamelijk in de zandige laag ongeveer één meter beneden het niveau van de tweede afgravingslaag in de nieuwe groeve, die ik vooral in 1985 als bijzonder soortenrijk heb ervaren. In dit zandige niveau bevinden zich af en toe kleine – en een enkele keer ook grotere – lenzen met een vooral kleine fauna die steeds weer verrassingen kunnen opleveren.