Tijdens de paasexcursie 1986 werd als tweede excursiepunt de grindgroeve van Kieswerk A.Ohle op de "kleiner Berg" te gross Pampau, ongeveer 35 km ten oosten van Hamburg (B.R.D., Schleswig-Holstein) bezocht. In deze groeve duikt zeer lokaal een kleischol op. Het zijn glimmerhoudende kleien van Langefeldien (Mioceen) ouderdom met een fossielinhoud. Door Lierl (1985) is een eerste indruk van de molluskenfauna gegeven, hij stelde de aanwezigheid vast van 57 soorten. Afzettingen van Langefeldien ouderdom zijn slechts zelden ontsloten. Ze zijn hoofdzakelijk bekend uit boringen. De oorspronkelijke typelokaliteit ligt bij Hamburg en is tegenwoordig bebouwd. Het materiaal uit deze vindplaats werd in de tweede wereldoorlog vernietigd. Latere ontsluitingen, o.a. t.b.v. de Elbetunnel en metrobouw te Hamburg hebben slechts onbeduidend materiaal opgeleverd.