Aan het begin van dit jaar, om precies te zijn van 10 tot 19 januari 1986, deed zich de mogelijkheid voor om het mariene Kaenozoicum van een exploratieboring ten zuidwesten van Zwolle te bemonsteren. De heer Ruud Wermuth van de afdeling Toepassingen van de Rijks Geologische Dienst (RGD) te Haarlem had van de regionale waterwinningmaatschappij het verzoek gekregen om het jong-neogene watervoerende pakket te bemonsteren en te beschrijven. Hij vertelde mij over deze boring toen ik tijdelijk werkzaam was voor de redaktie van de RGD, en we waren al gauw zo enthousiast over deze mogelijkheid materiaal te verzamelen, dat we het hele Kaenozoicum aan wilden pakken. De hoofden van de (hoofd)afdelingen waaronder wij werk(t)en, Dr E. Dele, Dr D. J. Beets en Dr E. F. J. de Mulder, waren zo vriendelijk ons toestemming voor deze onderneming te geven, die uiteindelijk heel wat meer tijd kostte dan gepland was door diverse tegenslagen tijdens het boren.