In de Franse serie "Géologie de la France", uitgegeven door het BRGM, het Franse equivalent van onze Geologische Dienst, is een artikel verschenen van Gitton, Lozouet en Maestrati getiteld: Biostratigraphie et paléoécologie des gisements types du Stampien de la région d'Etampes (Essonne). In een honderd pagina's tellend geschrift, verlucht met tabellen, grafieken en platen, wordt een gedegen studie van het Stampien weergegeven.