Na herhaald verzoek van diverse leden om een meerdaagse exkursie naar het Onder Tertiair van Zuid Engeland te organiseren, heeft het bestuur gemeend hieraan tegemoet te komen. Hiertoe is contact gezocht met de Tertiairy Research Group. David Ward, de secretaris hiervan, heeft bericht dat hij bereid is een exkursie voor ons te leiden. De navolgende gebieden komen hiervoor in aanmerking: Het Barton – basin (Boven Eoceen), het gebied van New Forest (Midden Eoceen), het westelijk deel van het eiland Wight (Krijt tot Midden Oligoceen), het eiland Sheppy (London-clay), hier komt de boot uit Vlissingen aan.