In een brief liet de heer John E.Hesketh weten dat hij graag bereid is WTKGers die van plan zijn in Engeland te gaan verzamelen, van informatie te voorzien. Tevens liet hij weten dat hij, na overleg, eventueel aan een of twee personen onderdak kan bieden. Zijn adres is: John E.Hesketh, 329 Osbornroad, Hornchurch, Essex RM 111 HW, England. Tel. Hornchurch 51827.