Het bestuur kwam in het achter ons liggend Jaar drie maal bijeen. Centraal in deze vergaderingen stond de zorg over de gezapigheid waarmee de leden de gang van zaken binnen de vereniging aanvaarden. Aan de éne zijde mag dit gezien worden als een compliment ten aanzien van het functioneren van het bestuur; aan de andere kant schuilt het gevaar, dat de leden zich weinig bij het reilen en zeilen van de vereniging betrokken voelen. Het uitblijven van positieve bijdragen t.a.v. het functioneren van de W.T.K.G. heeft het bestuur er toe gebracht in haar eigen structuur veranderingen aan te brengen.