De vier voor dit jaar geplande excursies hebben met wisselend succes plaatsgevonden. De Paasexcursie, zeer vroeg in het jaar, voerde langs een aantal rijke vindplaatsen in Duitsland. Het weer vormde een echte spelbreker. Alle laatwinterse onaangenaamheden werden over de deelnemers uitgestort. De laatste dag zijn de weinige manmoedige overblijvers huiverend huiswaards getogen, nadat in de loop van de excursie de ene na de andere deelnemer moest afhaken. Het Pinkstergebeuren in het Bekken van Mons vormde een zonnige tegenhanger. Een flink aantal geologisch interessante punten werd bezocht. Over het algemeen kon er weinig worden verzameld, maar dank zij de goede leiding is er een hoop geleerd over dit tamelijk onbekende gebied dicht bij huis. Beide voorjaarsexcursies werden goed bezocht.