Het jaar 1986 kan voor de "Mededelingen" als een gemiddelde worden beschouwd. Gepubliceerd werd een aantal pagina's van 172, wat bij een contractueel overeengekomen aantal van 165 weinig spectaculair is, vooral ook gezien het feit dat voor één artikel via de auteurs een financiële bijdrage werd ontvangen. Zodat aan de publicatie van de extra pagina's voor de vereniging geen extra kosten verbonden waren.