Na de vette jaren 1984 en 1985 kwam het magere jaar 1986. Het copy-aanbod was, vooral in de tweede helft van 1986, bedroevend. Door gebrek aan copy moesten we het augustusnummer beperken tot een nooduitgave bestaande uit 3 velletjes met bestuursmededelingen. Ook het novembernummer dreigde dit lot te ondergaan. Dit kon gelukkig worden voorkomen, al ging het ten koste van de verschijningsdatum. Door verplichte ADV-sluiting van de drukkerij gedurende de laatste 2 weken van december, werd het uiteindelijk half januari 1987 voordat het novembernummer verscheen. Dat de copyvoorziening in 1986 zo stroef verliep kan voor een deel geweten worden aan het minder aktieve wervingsbeleid dat ik dit jaar door tijdgebrek heb kunnen voeren. Om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen zal John W.M.Jagt uit Blerick de redaktie van "Afzettingen" komen versterken.