Nadat de voorzitter een korte toelichting had gegeven over de eventuele viering van het 25-jarig bestaan van de W.T.K.G. en enige algemene punten in deze waren toegelicht, was het woord aan de aanwezigen. De heer karnekamp opende de reeks suggesties met de woorden: "Net als de vorige keer, maar dan groter". Zijn gedachten gingen hierbij uit naar een tentoonstelling met een daaraan gekoppelde voorlichtingsstand. Daarnaast het inschakelen van de pers, kortom alles "groots" opzetten, goed onderling kontact en daarbij: "een etentje!".