Tijdens een verzamelexcursie, zomer 1979, in Saucats ontmoette ik een gelijkgestemde franse ziel uit nota bene Clerraond-Ferrand die informeerde of ik ook nog in Gaas ging verzamelen. Daar ik niet wist wat hij bedoelde en ik genoemd materiaal alleen kende om op te zeven heb ik doorgevraagd en bleek in de regionale geologische gids aan deze vindplaats een alinea gewijd te zijn. Aangezien het een rijke Oligoceenvindplaats bleek te zijn ben ik daar naar toegegaan. Op een onoverzichtelijke helling trof ik wat graafgaten aan, duidelijk veroorzaakt door het vertebraat Homo sapiens. De monsters die ik uit deze ontsluiting heb meegenomen hebben een zodanige fossielinhoud, dat ik daar nog steeds enthousiast over ben. En niet alleen ik, ook Franse paleontologen zijn over de hier aangetroffen fauna's nog lang niet uitgepraat.