Het komt vaak voor dat nieuwe leden van de WTKG min of meer tegen een muur oplopen. Zowel het niveau als de barrière om snel goede contacten te leggen met andere leden kunnen redenen zijn voor deze nieuwe leden om het vrijwel meteen weer voor gezien te houden. Ze weten vaak niet met wie ze contact moeten maken voor hun interesses en als ze iets niet begrijpen durven ze het nogal eens niet te vragen aan een (onbekende) buurman of buurvrouw. Het gevolg is dat het ledenbestand van de WTKG aardig is vergrijst en er sporadisch nieuwe leden komen opdagen, die niet gelijk weer weglopen. Daarom heeft een groep mensen binnen de werkgroep het plan opgevat de vereniging meer "open" te maken, dat wil zeggen dat ze graag willen proberen om nieuwe leden op een goede manier te laten integreren in deze vereniging, om zodoende meer nieuwe leden en vooral ook jeugdleden beter vast te kunnen houden (want wie de jeugd heeft, heeft immers de toekomst). Er zijn al een aantal plannen uitgedacht, maar allereerst wilden wij u polsen of u wat ziet in deze problematiek, en of u oplossingen zou kunnen bieden.