Aangezien vooral door een verrassend gebrek aan belangstelling (het aantal aanmeldingen bedroeg exact: 0 !) de oorspronkelijk geplande excursie naar Engeland geen doorgang kon vinden, werd als alternatief een Paasexcursie georganiseerd naar enkele ontsluitingen in Noordwest-Duitsland, waar midden-Mioceen materiaal kon worden verzameld. Als "thuisbasis" werd gebruik gemaakt van de achtertuin van ondergetekende; gedurende de Paasdagen zag dit stuk grasland er dan ook uit als een wilde mini-camping met als markant punt de vouwcaravan van Arie Janssen. Overigens kon voor het eerst sinds lange tijd weer eens van een internationaal gebeuren worden gesproken: naast 13 Nederlandse deelnemers mochten wij 4 Duitse, 3 Belgische en zelfs 2 Engelse deelnemers verwelkomen. Aan het eind van dit verslagje volgt nog een lijstje van de deelnemers.