Afwezig met bericht van verhindering: L.M.B.Vaessen. 1. Opening De voorzitter opent om 11.25 uur de vergadering.

Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

J.E. van der Dussen. (1987). Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden tijdens de voorjaarsvergadering van de W.T.K.G. d.d. 21 maart 1987 in het Rijksmuseum voor Geologie en Mineralogie te Leiden. Afzettingen, 8(2), 46–48.