Ten noordwesten van Poperinge ligt in Noord-Frankrijk, enige kilometers van de grens met België, het plaatsje Herzeele. Aan de oostzijde hiervan ligt de niet meer in exploitatie zijnde groeve van de firma Heem. In deze groeve bevindt zich het stratotype van de Formatie van Herzeele■ Het belang van deze ontsluiting blijkt uit het feit dat men de ongeveer 8 meter hoge wand als geologisch monument wil bewaren. In een uitgebreide studie wordt door Sommé et al (1978) verslag gedaan over een onderzoek in deze groeve. Van de ontsloten afzettingen wordt een lithologische beschrijving gegeven samen met een gedetailleerde profielsectie.