Het begint langzamerhand min of meer traditie te worden dat de Werkgroep gedurende het vakantieseizoen haar leden de mogelijkheid biedt om tertiaire afzettingen te bezichtigen en te bemonsteren, die op wat grotere afstand van huis liggen. Zo werden al enkele jaren achtereen dergelijke zomerexcursies georganiseerd in de Aquitaine, in ZW Frankrijk. "Georganiseerd" is misschien een wat groot woord, want veel organisatie kwam er niet aan te pas. De basis werd steeds gevormd door enkele leden, die gedurende een aantal weken op een camping (te Sanguinet, bij Arcachon) domicilie hielden, waarbij het iedereen vrij stond zich gedurende kortere of langere tijd bij de groep te voegen. De "basisgroep" bestond aanvankelijk uit Freddy van Nieulande en Hans Keukelaar en hun gezinnen, later uitgebreid met ondergetekende en de zijnen. Op deze wijze werd de groep steeds groter, waarbij de zomerexcursie zich ontwikkelde tot een happening, waaraan ook de niet-geologisch geïnteresseerde gezinsleden genoegen beleefden. Steeds werden enkele dagen "geologie" afgewisseld met een rustdag, waarop sight-seeing werd bedreven, of waarop men het verzamelde materiaal kon prepareren, uitwassen of sorteren, precies zoals het uitkwam. Velen zullen deze zomerexcursies als heel gezellig en plezierig in hun herinnering houden, waarbij de camping in Sanguinet (met al haar voor- en nadelen !) een belangrijke rol speelde, niet in het minst door de aanwezigheid van een groot zoetwatermeer, waar kinderen en watersportliefhebbers hun hart konden ophalen. En, wat ook zeer belangrijk is: steeds hadden de zomerexcursies fraai vakantieweer, en dat stimuleert menige echtgenote !