In de rubriek 'Van de redaktie' van het vorige nummer van Afzettingen werd vermeld dat de in de 'leeslijst' opgenomen titels te vinden waren in de WTKG bibliotheek in Maastricht. Dat is echter niet helemaal juist: opgenomen zijn ook titels van interessante artikelen die aangevraagd (uitleen of als fotokopie) kunnen worden bij de bibliotheek van het Geologisch Buro Heerlen, Postbus 126, 6400 AC Heerlen, tel. 045-763763. In de toekomst zullen dié artikelen die in onze eigen bibliotheek in Maastricht te vinden zijn, van een * voorzien worden.