Tijdens de najaarsvergadering in Leiden op 7 november j.1. is door het bestuur het volgende programma voor 1988 aan de aanwezige leden voorgesteld: PASEN (1 t/m 4 april) DENEMARKEN Denemarken, en in het bijzonder Jutland is een zeer rijk excursiegebied, Dhr. A.Janse kon tijdens de vergadering d.m.v. een dia-serie al het een en ander hiervan laten zien. Gezien de voor sommigen wellicht wat grote afstand wordt gedacht aan een 5-daagse excursie, met 2 t/m 4 april als "kern-dagen".