Bij E.J.Brill te Leiden is de ongewijzigde herdruk 1987 verschenen van: Die Mollusken-Fauna der Twistringer Schichten (Miocan) von Nortdeutschland. (95 pp., 11 platen, 42 figuren) van A.W.Janssen.