Oostelijk van het dorp Langeboom (Gem. Mill en St. Hubert), N.O.brabant, wordt op grote schaal grind en zand gewonnen. Hiertoe worden grote gaten gezogen, die na afloop van de uitbating een recreatie-gebied zullen gaan vormen. Het recreatie-gebied is reeds in ontwikkeling. Bij het zuigen van het zand en grind worden regelmatig de onderliggende tertiairlagen geraakt, woordoor fossielen van tertiaire ouderdom, voornamelijk schelpen, tussen het uitgezeefde grind voorkomen.