Op zaterdag 6 juni ve’zamelden de excursiegangors zich om 11.00 uur bij de groeve Heem te Herzeele (Frankrijk). Na het laten passeren van een regenbui trokken we de groeve in, onder leiding van Adri Buraer en Tom Meijer. Deze groeve zou als geologisch reservaat worden bewaard, maar daar was helaas niets .’an te merken, er was nogal wat huisvuil over de groevewand gestort (de groeve is niet meer in bedrijf). Eer. totaalprofiel was dan ook niet meer waarneembaar. Omdat er toch nog wel wat te zien was werd besloten een deel van het profiel aan de oostkant schoon te maken.Hier kwam een zeer kleurrijk profiel te voorschijn, met een zeer fraaie blauwe zeeklei. Vervolgens werd de groeve verder bekeken, waarbij zich een uitgebreide discussie ontspon over de verschillende ouderdomsbepalingen die op het plcistoceen worden toegepast. Deze discussie is hier moeilijk weer te geven omdat het in een groeve zo slecht notuleert, maar deze zou op zich voldoende stof bieden voor een boeiend verhaal in Afzettingen, Tenslotte werd aan de West-kant van de groevewand gezocht naar de geulopvulling waarin door Adri en Tom enkele jaren geleden een mariene fauna met brakwater elementen werd aangetroffen. Na het wegwerken van enig huisvuil bleek de geulopvulling inderdaad te ontsluiten. De excursie deelnemers probeerden naarstig een Theodoxus danubialis te vinden, een zoetwaterslak die belangrijk is voor de ouderdomsbepaling van deze laag, de aanwezigheid hiervan wijst op een Holsteinien ouderdom. Vrijwel alle excursiedeelnemers konden een exemplaar bemachtigen, met daarbij natuurlijk een aantal andere soorten mollusken zoals Scrobicularia plana, Abra tenuis, Macoma balthica, Cerastoderma glaucum. Peringia ulvae, Mytilaster spec., enz.