Niet alle leden die in 1987 lid zijn geworden blijken alle nummers van "MEDEDELINGEN van de WTKG" en"AFZETTINGEN" te hebben ontvangen. U moet gekregen hebben: "MEDEDELINGEN" Vol. 24 nr. 1-2, juni; nr. 3, september en nr. 4, december 1987;"AFZETTINGEN" Vol. 8, nr. 1, februari; nr. 2, mei; nr. 3, augustus en nr. 4, november 1987. Als u een van deze afleveringen mist wordt u verzocht kontakt op te nemen met de secretaris J.E.van der Dussen, Camera Obscuralaan 103, 1183 JX Amstelveen, tel. 020-450956, zodat deze omissie kan worden recht gezet. Wij bieden onze verontschuldiging aan voor deze tekortkoming.