In verband met een inventarisatie van al het materiaal dat er in de loop der jaren in de groeve "de Vlijt" is verzameld wil ik de WTKG-ers die fossielen uit dit groevecomplex bij Winterswijk in hun kollektie hebben verzoeken dit aan mij door te geven. Het gaat in eerste instantie om soortenlijsten en vermelding van de conservatie toestand van het materiaal, gezien de slechte houdbaarheid van met name de mollusken. Aanwezigheid van in uitzonderlijk goede staat verkerende exemplaren gaarne bijverraelden.