Zoals reeds bekend wordt de jubileumviering van de WTKG opgeluisterd door een tentoonstelling. Het ligt in de bedoeling door middel van deze tentoonstelling de activiteiten van de werkgroep naar buiten uit te dragen. Om de buitenwereld een indruk van het WTKG-gebeuren te geven, denken we aan: Een opstelling van materiaal dat we in het veld gebruiken, te weten; edelmanboor, spade, greep, jalons, zeven, zakken, enz. Deze opstelling kan voorafgegaan worden door: geol.kaarten, topografische kaarten, geol. gidsen, etc., zulks om de voorbereiding van een verzameltocht duidelijk te maken.