Het bestuur kwam in 1987 drie maal bijeen in algemene zin. Daarnaast werd op 7 november, voorafgaand aan de ledenvergadering, nog een extra bestuursvergadering ingelast. Deze laatste in het bijzonder gericht op de jubileumviering in 1988. De jubileumviering heeft bijzondere aandacht, in de eertse plaats omdat wederom een mijlpaal wordt bereikt die niet ongemerkt voorbij mag gaan, in de tweede plaats omdat de viering van dit heuglijk feit een goede gelegenheid biedt wederom extra aandacht te schenken aan de activiteiten van de vereniging.