Daar het financiële overzicht ook in 1987 een gunstig beeld oplevert kan de contributie op hetzelfde niveau blijven. Op het einde van 1987 hadden 29 leden of donateurs hun contributie of donatie nog niet betaald. Dit is een hoog aantal. Onder hen zijn 12 leden, die zich in 1987 als lid hebben aangeroeid. Aan vijf leden moest einde 1987 een rekening gezonden worden van fl. 127.50 omdat zij nu contributie over 1986, 1987 en 1988 schuldig zijn.