Begin maart 1987 nam ondergetekende de functie van geologisch secretaris officieel over van dhr. Anton Janse, die zich de voorafgaande vier jaren voortreffelijk van zijn taak had gekweten. De oorspronkelijk naar Zuid-Engeland geplande Paasexcursie moest helaas wegens een totaal gebrek aan belangstelling (nul aanmeldingen!) worden afgelast. Als alternatief werd een excursie georganiseerd naar één van ouds bekende en één nieuwe, tijdelijke ontsluiting van midden-miocene ouderdom in duitsland. Een uitgebreid verslag van deze Paasexcursie naar Nordlohne en Twistringen, gehouden van 17 – 20 april 1987 is te lezen in Afzettingen mei 1987. De belangstelling was redelijk groot te noemen; in totaal waren er 23 deelnemers, waaronder óók enkele leden uit Duitsland, Belgie en zelfs twee uit Engeland. Wat het verzamelde materiaal èn het weer betreft mag deze excursie zeker als geslaagd worden beschouwd!