Zoals gebruikelijk produceerde de Vereniging in het jaar 1987 vier afleveringen van de Mededelingen, maar voor het eerst sinds lange tijd werden weer twee afleveringen gecombineerd uitgegeven. Het betrof hier beide eerste nummers, die eind juni verschenen in de vorm van een bijzondere uitgave, die de Proceedings bevatte van de Third Meeting of the Regional Committee on Northern Neogene Stratigraphy, die in November 1986 te Leiden was gehouden. Deze Proceedings bevatten niet minder dan 190 pagina's, wat al meer is dan normaal een gehele jaargang. Dit was dan ook uitsluitend mogelijk, doordat de uitgeverij de publicatie subsidieerde in de vorm van vele extra pagina's. Er werden van dit dubbelnummer flink wat extra exemplaren gedrukt, omdat verwacht werd dat er nogal belangstelling zou zijn voor de losse verkoop ervan. Dat dit niet goed tot zijn recht kwam, werd veroorzaakt door de uiteindelijk vastgestelde prijs van de Proceedings, die hoger was dan de jaarcontributie van de Vereniging. Hierdoor heeft de W.T.K.G. in 1987 een extra aanwas van het ledental gezien, maar de meeste van deze leden zullen wel geen "blijvertjes" zijn.