De 8ste jaargang omvatte weer 4 afleveringen met een gevarieerde inhoud. Van de 5 grote artikelen handelden er twee voornamelijk over mollusken uit locaties in Nederland, ze waren voorzien van omvangrijke soortenlijsten. Een ander artikel gaf een chronologisch overzicht van de literatuur die er is verschenen over de raolluskenfauna van het Stampien van de Aquitaine. Een stuk handelde over een puur sedimentologisch onderwerp en was zelfs van foto's voorzien, een primeur voor "AFZETTINGEN". Voor de vermenigvuldiging van dit artikel hebben de auteurs (Tom van Loon en Krzysztof Brodzikowski) zelf zorg gedragen. Het vijfde grote verhaal handelde over de geologie van de streek rond het Nauw van Galais. Daarnaast verschenen nog 2 excursieverslagen, een kort stuk over het maken van lakprofielen, een boekbespreking, en een aantal kleinere mededelingen. In totaal zetten 12 leden tekst af voor de 102 pagina's die in 1987 ver-- schenen. 17 pagina's werden gevuld met jaarverslagen en mededelingen van het bestuur.