Gebleken is dat er behoefte bestaat aan een register voor alle tot nu toe verschenen artikelen in de Mededelingen van de Werkgroep voor tertiaire en Kwartaire Geologie. Het register dat u thans in de vorm van schema's wordt gepresenteerd maakt het mogelijk de gezochte artikelen via een drietal ingangen te bereiken, n.1.