Namens het bestuur nodig ik U van harte uit deel te nemen aan de viering ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie. Deze viering zal plaats vinden op