10.00 – 10.20 uur Opening van het jubileumweekend door de Voorzitter, de heer L. van der Valk. 10.20 – 11.00 uur Voordracht door Dr D. van Harten (Instituut voor Aardwetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam), getiteld: