Het tentoonstellingsgebeuren nadert nu met rasse schreden en het wordt tijd om de laatste hand te leggen aan de posters jdie bestemd zijn voor de tentoonstelling op 5 en 6 november in het Museon te Den Haag. Zoals afgesproken op de vorige vergadering gaan we gezamenlijk monteren, plakken etc. om een uniform geheel te krijgen. Daartoe wordt U met Uw foto's, teksten etc. op