Voorstel voor wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement, januari 1989. De linker kolom bevat de tot op heden geldende tekst, de cursief getypte passages in de rechter kolom zijn geheel of gedeeltelijk gewijzigd.