I Bivalvia (Ned.: tweekleppigen) is een orde uit de stam der raollusca (weekdieren). Het gaat hier om weekdieren die zijdelings zijn afgeplat, omgeven zijn door twee schelpkleppen, en aquatischh zijn, dwz. dat ze alleen maar in water kunnen leven. Ze zijn vaak tweezijdig symmetrisch van vorm, waarbij het symmetrievlak tussen de beide kleppen ligt. Ze kunnen zowel ingegraven in (vagiel benthos) als levend op de bodem (sessiel benthos) als ingeboord in- of vastgehecht aan- substraat leven. Sommige geslachten, zoals Pecten, zijn in staat te "zwemmen", maar leven voor een belangrijk deel op de bodem, en worden daarom tot de sessiel benthos gerekend. Linné beschreef in 1756 de klasse der Bivalvia, en rekende daartoe ook de Brachiopoda (armpotigen) die later als zelfstandig phylum zijn beschreven. Na Linné is de klasse der Bivalven nog enige malen beschreven, ondermeer door de Blainville in 1816 (Lamellibranchiata) en door Goldfuss in 1821 (Pelycypoda). Deze benamingen zijn nog veel terug te vinden in oudere literatuur, maar zijn onjuist.