Omdat het nog enige tijd zal duren voordat U de notulen van de algemene ledenvergadering zult zien, zijn hieronder kort weergegeven de maatregelen die wij in vergadering genomen hebben om overlast van rokers tot een absoluut minimum te beperken. Die maatregelen zijn: 1. Een buitengewoon dringend beroep op de rokers om hun gewoonte in vergadering te roken op te schorten tot in de pauze’s, met het oogmerk de gezondheid van anderen niet te schaden.