Het bestuur van de WTKG nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de najaarsvergadering – waaraan gekoppeld een extra ledenvergadering – op zaterdag 4-ll-'89 in de filmzaal van het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie, Hooglandse Kerkgracht _19, Leiden. Het museum is moeilijk per auto te bereiken (zaterdagse markt!). Parkeren is ook in Leiden een probleem.