De Werkgroep Pleistocene Zoogdieren (W.P.Z.) is een vereniging van amateuren beroepspalaeontologen die zich tot doel stelt het onderzoek naar pleistocene zoogdierfauna's te bevorderen en de kennis van dit vakgebied te verspreiden. In samenwetking met de afdeling zoogdierpalaeontologie van het Instituut van Aardwetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht organiseert de W.P.Z. op ZATERDAG 7 OKTOBER 1989 een bijeenkomst die in het teken zal staan van Interglaciale Pleistocene Zoogdierfauna1s van Noordwest en Centraal Europa. Lezingen, voorzien van dia's, zullen warmteminnende zoogdierfauna's uit het IJstijdvak behandelen. Hiervoor heeft de W.P.Z. een aantal vermaarde zoogdierpalaeontologen uit het buitenland aangetrokken.