U wist het nog niet of u bent het misschien al lang weer vergeten, maar de WTKG heeft al vanaf haar oprichting een BIBLIOTHEEK. Deze is gevestigd in het Natuurhistorisch museum te Maastricht, Bosquetplein 7, 6211 KJ Maastricht. De bibliothekaris van het museum, mevrouw G. Flaton beheerd de bibliotheek. Bij haar kunt u tegen kostprijs copiên aanvragen van artikelen die u interesseren. Hieronder treft u een lijst aan mot tijdschriften die in de WTKG-bibliotheek aanwezig zijn. John Jagt verzorgt voor de rubriek LEES-IDEE regelmatig lijsten met referenties van artikelen die voor de leden van belang kunnen zijn. De met een + gemerkte artikelen staan in tijdschriften die in de bibliotheek aanwezig zijn. De andere artikelen komen uit tijdschriften aanwezig in de bibliotheek van de Geologische Dienst.