Het Vroeg-Pleistoceen is gekenmerkt door grootschalige klimaatsveranderingen, waarbij koude en relatief warme perioden elkaar frequent afwisselden. Tijdens interglaciale fases (Tiglien C}, Tiglien C5, Vaalien, Bavelien) vond onder invloed van een hoge zeespiegelstand kustnabije sedimentatie plaats.