Zoals zij met knikkende knietjes heeft toegezegd in het februarinummer van Afzettingen zal Adrie Kerkhof een demonstratie geven. Inhoud: Verschillende mondtypen van uniseriale (kamers op een lijn), kalkschalige foraminiferen uit het Oligoceen, Chattien,van St. Etienne d'Orthe, Frankrijk. Tevens diverse methoden om meer te kunnen zien aan foraminiferen. Wanneer er tussen het moment van dit schrijven en 20 januari riog dingen te voorschijn komen die de moeite waard zijn dan wordt de inhoud aangepast.