Naar aanleiding van de goed bezochte pinksterexcursie 1989 naar Rheinberg (West Duitsland), waar flink wat fossielmateriaal uit boven-oligocene afzettingen is verzameld, volgt hier een beschouwing over de stratigrafie van het laat Oligoceen. Het tijdperk begint na het Rupelien (vroeg en midden Oligoceen) en eindigt met wat de Duitsers Vierlande-Stufe (vroeg Mioceen) noemen.Het laat Oligoceen wordt ook wel Chattien of Chatt genoemd. Deze naam is afgeleid van eén Germaanse stam, de Chatten, die ten tijde van de Romeinen in de streek Hessen woonden.