Er is een bijzonder fraaie archeologische kaart van Noord Holland verschenen, waarin de situatie rond het jaar 1350 A.D. wordt weergegeven. De schaal is één op hpnderdduizend en de kaart is te bestellen bij: Hoogheemraadschap Noord hollands Noorderkwartier, Kennemerstraatweg 13, postbus 22, 1800 AA Alkmaar, tel. 072-193636. Kosten: ƒ 12,50.