Het bestuu.r kwam in 1989 drie maal in vergadering bijeen Tijdens de Algemene ledenvergadering werden penningmeester (F.Maatman), geologisch secretaris (J.v.d.Voort) en redacteur Mededelingen (A.W. Janssen) herkozen. Als secretaris werd A.Kerkhof gekozen. Voorzitter bleef L.v.d.Valk. F.Wesselingh bleef redacteur Afzettingen. Mederedacteur Mededelingen (J.Jagt) en mederedacteur Afzettingen (L.Vaessen) bleven als toehoorders in het bestuur.