In de oorspronkelijke planning van het excursie-schema 1989 waren voor Pasen en Pinksteren excursies naar het Eoceen van Vlaanderen en het Tigliën van Brabant opgenomen. Via rondvraag tijdens de ledenvergadering eind 1988 en begin 1989 bleek, dat er voor een in vast WTKG-verband georganiseerde zomerexcursie geen meerderheid te vinden was;* gezien de in de afgelopen jaren sterk toegenomen mobiliteit en vooral ook bij de vakantieplanning grotere individualiteit – en het gaat hierbij toch voor de meeste leden gelijktijdig om de jaarlijkse gezinsvakantie! – dient wederom de vraag gesteld te worden of zomerexcursies in de toekomst nog haalbaar zijn. Een najaarsexcursie was niet concreet gepland.